GENEALOGICKÉ ODKAZY

Česko

Archivní dokumenty České republiky.

Inventář  všech archivních fondů a sbírek v České republice.

Digitalizovaný archiv hlavního města.

Matriky, sčítací operáty, židovské knihy a další archiválie spravované Archivem hlavního města Prahy.

03. NA Praha

Digitalizovaný archiv České republiky.

Židovské matriky, kontrolní židovské matriky, židovské knihy familiantů, Svobodnické knihy, Tereziánský katastr, Stará manipulace_Urbáře a gruntovní knihy z ČR a další archiválie spravované Národním archivem v Praze.

04. SOA Praha

Digitalizovaný archiv středočeského kraje.

Matriky, sčítací operáty a další archiválie spravované Státním oblastním archivem v Praze.

Digitalizovaný archiv severočeského kraje.

Matriky, sčítací operáty a další archiválie spravované Státním oblastním archivem v Litoměřicích.

Digitalizovaný archiv západočeského kraje.

Matriky, sčítací operáty a další archiválie spravované Státním oblastním archivem v Plzni.

Digitalizovaný archiv jihočeského kraje.

Matriky, sčítací operáty a další archiválie spravované Státním oblastním archivem v Třeboni.

Digitalizovaný archiv východočeského kraje.

Matriky, sčítací operáty a další archiválie spravované Státním oblastním archivem v Hradci Králové.

09. MZA Brno

Digitalizovaný archiv jihomoravského kraje.

Matriky, sčítací operáty a další archiválie spravované Moravským zemským archivem v Brně.

10. ZA Opava

Digitalizovaný archiv severomoravského kraje.

Matriky a další archiválie spravované Zemským archivem v Opavě..

Digitalizovaný archiv Vojenského ústředního archivu v Praze.

Matriky a další archiválie spravované Vojenským ústředním archivem v Praze.

Digitalizovaný archiv Archivu města Plzně.

Pobytové přihlášky 1898-1921 a další archiválie spravované Archivem města Plzně.

13. AMB Brno

Digitalizovaný archiv Archivu města Brna.

Sčítací operáty města Brna z let 1850-1900.

14. ÚAZK

Digitalizovaný archiv Zeměměřičského úřadu.

Indikační skici, císařské otisky, staré pozemkové katastry, staré mapy.

Webová stránka věnovaná královským svobodníkům.

Soupisy svobodníků, jejich správa, práva, povinnosti a další. 

Webová stránka věnovaná vodním mlýnům.

Databáze vodních mlýnů a jejich historie

17. Kde jsme

Webová stránka věnovaná jménům a příjmením.

Databáze jmen a příjmení v České republice.

Digitalizovaný archiv Archivu města Ostravy.

Sčítací operáty Ostravy z let 1900-1921.

19. Mělník

Digitalizovaný archiv.

Sčítací operáty Mělníku z let 1900-1921.

20. Kešet

Databázi českých a moravských židovských hřbitovů.

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím v roce 1938, rejstříky.

22. VÚGTK

Digitalizovaná mapová sbírka. 

Staré mapy.

Soupisy Židů v Čechách 1723-1811.

Rakouské, české a moravské židovské historické knihy v pdf ke stažení.

25. Holocaust

Databáze obsahuje jména a osudy Židů deportovaných z českých zemí a vězňů terezínského ghetta z dalších evropských zemí.

Plány židovských obydlí v zemích koruny České v letech 1727-1728.

Pražské židovské muzeum.

Digitalizované pobytové přihlášky Prahy z let 1850-1914.

Studenti pražských univerzit 1882-1945.

Edice historických pramenů panství Strážnice.

Přepsané úřední knihy.

Na těchto stránkách naleznete informace o kostelech, kaplích a kapličkách v České republice, jež jsou ve špatném stavebně-technickém stavu nebo byly v období po roce 1945 zničeny a dosud nebyly obnoveny. Informace jsou doplněny fotografiemi jednotlivých objektů..

Sestavené rodokmeny české šlechty s erby.

Digitalizovaná kniha Seznam sibiřské armády.

Českoslovenští legionáři.

Evidence zájmových osob, cca 770 tis jmen lidí, o které měla komunistická moc zájem.

35. ČGHSP

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze.

Kurzy genealogie, publikace, výstavy, přednášky a další.