GENEALOGICKÉ ODKAZY

Německo

1. Matricula

Digitalizovaný archiv Německa.

Matriky z celého Německa..

. . .

Státní archiv Bremen. 

Databáze cestujících přístavu v Brémách.

. . .