Odkazy

Genealogické odkazy.

 

 

KDE JSME

Česká republika: počet a rozložení jmen a příjmení.

 

ARCHIVNÍ FONDY

Česká republika: archivní fondy a sbírky.

 

AHMP PRAHA

Česká republika, Praha: matriky, sčítací operáty, soupisy obyvatelstva, kroniky, mapy, židovská nemocnice, židovské knihy a další archiválie.

 

SOA Praha

Česká republika, středočeský kraj: matriky, soupisy podaných, velkostatky, kroniky, fondy okresních archivů a další archiválie.

 

NA Praha

Česká republika: židovské matriky, židovské kontrolní matriky, židovské knihy familiantů, svobodnické knihy, tereziánský katastr a další archiválie.

 

FAMILYSEARCH

Rakousko, Wien: židovské matriky města Vídně z let 1784-1911 na Familysearch.

 

NA Praha

Česká republika, Praha: pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství z let 1850-1914.

 

VÚA Praha

Česká republika: vojenské matriky, kartotéka padlých v první světové válce, příslušníci SS, letecké karty příslušníků RAF.

  

VHA Praha

Česká republika: databáze legionářů a padlých ve druhé světové válce.

 

VHA Praha

Česká republika: vojenské osobní spisy.

 

SOA TŘEBOŇ

Česká republika, jihočeský kraj: matriky, sčítací operáty, soupisy podaných, velkostatky, kroniky, mapy a další archiválie.

 

SOA Litoměřice

Česká republika, severočeský kraj: matriky, sčítací operáty, soupisy obyvatelstva, velkostatky, kroniky, mapy a další archiválie.

 

SOA PLzeň

Česká republika, západočeský kraj: matriky, sčítací operáty, soupisy obyvatelstva, pobytové přihlášky 1898-1921, velkostatky, kroniky, mapy a další archiválie.

 

AMP PLZEŇ

Česká republika, Plzeň: pobytové přihlášky 1921-1950, kroniky, mapy a další archiválie.

 

SOA Zámrsk

Česká republika, východočeský kraj: matriky, sčítací operáty, soupisy obyvatelstva, velkostatky, kroniky, mapy, fondy okresních archivů a další archiválie.

 

ZA OPAVA

Česká republika, moravskoslezský kraj: matriky, sčítací operáty, soupisy obyvatelstva, velkostatky, kroniky, mapy, fondy okresních archivů a další archiválie.

 

MZA Brno

Česká republika, jihomoravský kraj: matriky, indikační skici, lánové rejstříky, urbáře, mapy, fondy okresních archivů a další archiválie.

 

MATRICULA

Rakousko a další státy: matriky Bosny a Hercegoviny, Itálie, Lucemburska, Německa, Polska, Rakouska, Slovinska, Srbska.

 

METRYKI

Polsko: matriky všech vojvodství.

 

FAMILYSEARCH

Česká republika: české archiválie uložené na FamilySearch.

 

MZA Brno

Česká republika, jihomoravský kraj: sčítací operáty.

 

AMB Brno

Česká republika, Brno: archiválie města.

 

AMB Brno

Česká republika, Brno: sčítací operáty.

 

SOKA Mělník

Česká republika, Mělník: sčítací operáty.

 

ARCHIV MĚSTA OSTRAVY

Česká republika, Ostrava: sčítací operáty, třídní výkazy, hřbitovní knihy, kroniky, mapy a další archiválie.

 

LIBRARY

Zakarpatská Ukrajina: sčítací operáty z roku 1921 ve slovenštině.

 

FAMILYSEARCH

Česká republika: české sčítací operáty uložené na FamilySearch.

 

FAMILYSEARCH

Česká republika: české třídní výkazy uložené na FamilySearch.

 

FAMILYSEARCH

Česká republika: české pozemkové knihy uložené na FamilySearch.

 

FIND A GRAVE

USA, celý svět: databáze hřbitovů celého světa

 

BillionGraves

USA, celý svět: databáze hřbitovů celého světa.

 

CHEWRA

Česká republika: databáze českých a moravských židovských hřbitovů.

 

městská knihovna v praze

Česká republika: orientační plán hlavního města Prahy s okolím v roce 1938.

 

ÚAZK

Česká republika: indikační skici, císařské otisky, stabilní katastr, katastrální mapy, vojenské mapování a další archiválie.

 

VÚGTK

Česká republika: mapová sbírka map Čech, Moravy a další archiválie.

 

WIEN GESCHICHTE WIKI

Rakousko, Vídeň: vyhledávání vídeňských ulic a další archiválie.

 

FAMILYSEARCH

Rakousko, Vídeň: rakouské pobytové přihlášky města Vídně 1850-1896 uložené na FamilySearch.

 

HISTORIC MAP WORKS

USA, mapy celého světa: mapy světa, včetně historických map pozemků se jmény majitelů v USA.

 

ELLIS ISLAND

USA, přístav New York: palubní seznamy imigrantů do USA.

 

FAMILYSEARCH

USA, přístav New York: palubní seznamy imigrantů do USA.

 

FAMILYSEARCH

USA, přístav Baltimore: palubní seznamy imigrantů do USA.

 

STAATS ARCHIV BREMEN

Německo, přístav Bremen: palubní seznamy emigrantů do celého světa.

 

PROJEKT SOUPIS

Česká republika: soupisy židovského obyvatelstva v Čechách z let 1723-1811.

 

AHMP PRAHA

Česká republika, Praha: pražské židovské knihy.

 

HUGOGOLD

Česká republika: historické knihy o židech z Čech, Moravy a Slezska.

 

JRI POLAND

Polsko: databáze polských Židů.

 

HOLOCAUST

Česká republika: databáze českých židovských obětí.

 

VÚGTK

Česká republika: translokační plány židovských obydlí z let 1727-1728.

 

JEWISH MUSEUM

Česká republika: židovské muzeum v Praze.

 

SVOBODNÍCI

Česká republika: vše o hledání královských svobodníků.

 

VODNÍ MLÝNY

Česká republika: databáze vodních mlýnů, jejich historie a majitelé.

 

SVAZKY

Česká republika: databáze svazkové agendy STB a zájmových osob.

 

VOLYŇÁCI

Ukrajina, oblast Volyň: mapy volyňských obcí, databáze obyvatel a dokumentů osob.

 

HABSBURSKÁ ARMÁDA

Rakousko: seznam pěších pluků císařsko-habsburské armády.

 

SIBIŘSKÁ ARMÁDA

Česká republika: seznam legionářů sibiřské armády.

 

FIND BUCH

Rakousko, Slovensko: archiválie z rakouských a slovenských archivů, vojenské matriky.

 

Österreichischen Staatsarchiv

Rakousko: státní archiv, kriegsarchiv.

 

ŠLECHTICKÉ RODY

Česká republika: grafické šlechtické rodokmeny.

 

Heraldická knihovna

Česká republika: českého heraldického písemnictví.

 

KARLOVA UNIVERZITA

Česká republika: studenti pražských univerzit 1882–1945.

 

Panství Strážnice

Česká republika: domovní a sirotčí knihy z 16.-17. století.

 

Zničené kostely

Česká republika: poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy.

 

MYCZECHROOTS

USA: databáze českých imigrantů v USA.

 

HILLSBORO-YUBA

USA, Wisconsin: databáze českých imigrantů ve Wisconsinu.

 

BonHomme

USA, South Dakota: čeští imigranti v Bon Homme County, South Dakota

 

USGENNET

USA, Nebraska: čeští imigranti v Nebrasce.

 

NATIONAL ARCHIVES KATALOG

USA: archivní dokumenty USA.