Pumpa Jaroslav_Vysvědčení dospělosti_Plzeň_453

Originální dokument // Stav zboží: použité // Tématický popis: Vysvědčení dospělosti // Datum vystavení: 9.3.1917 // Místo vystavení: Plzeň // Dnešní okres: Plzeň-město // Dnešní stát: Česká republika // Jméno: Jaroslav // Příjmení: Pumpa // Rodné příjmení: Pumpa // Jiné příjmení: // Datum narození: 6.1.1899 // Místo narození: Plzeň // Dnešní okres: Plzeň-město // Dnešní stát: Česká republika // Jméno partnera: // Příjmení partnera: // Rodné příjmení partnera: // Jiné příjmení partnera: // Datum narození partnera: .. // Místo narození partnera: // Dnešní okres: // Dnešní stát: // Příjmení: Pumpa // Poznámka: Opis dokumentu s datem 17.1.1950.

180 Kč