GENEALOGICKÉ ODKAZY

Ukrajina

Digitalizovaný fond archivu Podkarpatského území.

Sčítací operáty Podkarpatského území Československa z roku 1921.

. . .

Digitalizovaná knihovna Národního archivu v Praze.

Seznam obcí a úřadů na Podkarpatské Rusi. České a maďarské názvy obcí.

. . .

Webová stránka věnovaná Volyňským Čechům.

Mapy volyňských obcí, databáze obyvatel a dokumentů.

. . .

4. Praniua

Projekt Praniua.

Databáze ukrajinských obyvatel z let 1650-1920.

. . .