GENEALOGICKÉ ODKAZY

Ukrajina

Digitalizovaný fond archivu Podkarpatského území.

Sčítací operáty Podkarpatského území Československa z roku 1921.

2. NA Praha

Digitalizovaná knihovna Národního archivu v Praze.

Seznam obcí a úřadů na Podkarpatské Rusi. České a maďarské názvy obcí.

Webová stránka věnovaná Volyňským Čechům.

Mapy volyňských obcí, databáze obyvatel a dokumentů.

4. PRAINUA

Projekt PRAINUA.

Databáze ukrajinských obyvatel z let 1650-1920.