Genealogické služby

Ceny služeb vyhledání a zpracování dat rodokmenu. Nový ceník je platný od 1.1.2022.

 

 

vyhledání zápisu v matrice v archivu

Vyhledávají se data narození, oddání a úmrtí. Součástí jsou snímky originálních zápisů, přepisy zápisů a graf rodokmenu. 

150 Kč 

.

vyhledání zápisu v matrice na úřadě

Vyhledávají se data narození, oddání a úmrtí. Součástí jsou snímky originálních zápisů, přepisy zápisů a graf rodokmenu.

200 Kč
 

Vyhledání dat z ostatních fondů

Vyhledávají se data v gruntovních knihách, svobodnických knihách, soupisech poddaných, sčítacích operátech, třídních výkazech a dalších.  

dle dohody
 

postupné vyhledání dat rodokmenu

Data se vyhledávají postupně do výše zálohy a odesílají se ihned po zpracování přes internet. Pokračovat lze zaplacením další zálohy.

dle zálohy
 

záloha na postupné vyhledání dat rodokmenu

Osvědčená záloha pro smysluplné vyhledávání dat je 5 000 Kč. Číslo účtu: 1028131023/0800.

dle dohody

 

celkové vyhledání dat rodokmenu

Data se vyhledávají najednou a odesílají se přes internet až po celkovém vyhledání všech dat.

dle dohody
 

záloha na celkové vyhledání dat rodokmenu

Záloha na celkové vyhledání dat je 10 000 Kč. Zbytek ceny se doplácí po vyhledání a zpracování všech dat rodokmenu dle dohody.

10 000 Kč

.

ObyčejnÉ zpracování rodokmenu

Součástí jsou přepisy zápisů v textové podobě a grafy rodokmenu v PDF.

zdarma
 

Grafické zpracování rodokmenu

Součástí jsou přepisy zápisů v grafické podobě a grafy rodokmenu v grafické podobě.

za příplatek

 

TiSK Grafického zpracování rodokmenu

Data se tisknou na fotopapír Canon A4 a A3 a jsou uložena v albu A4, deskách A3 a na flash disku.

dle dohody