GENEALOGICKÉ ODKAZY

Rakousko

1. Matricula

Digitalizovaný archiv Rakouska.

Matriky z celého Rakouska.

. . .

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Židovské matriky narozených, oddaných a zemřelých Vídně z let 1784-1911.

. . .

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Pobytové přihlášky Vídně z let 1850-1896.

. . .

Původní a dnešní názvy náměstí a ulic Vídně.

. . .

Rakouský státní archiv.

. . .

Rakouské a slovenské matriky.

. . .