GENEALOGICKÉ ODKAZY

Slovensko

Digitalizovaný fond Sčítání lidu.

Sčítací operáty Slovenska z roku 1930.

. . .

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Digitalizované slovenské matriky na familysearch.

. . .

Rakouské a slovenské matriky.

. . .